Årsmøte ble avholdt 21.februar 2022. Vedlagt finner du årsmøtepresentasjon med årsberetning og regnskap.