Årsmøte 2023 ble avholdt 21.februar 2023. Vedlagt finner du årsmøtepresentasjon med årsberetning og regnskap.

Årsmøte 2024 blir avholdt 20.februar 2024. Vedlagt finner du årsmøtepresentasjon med årsberetning og regnskap