Om Pensjonistuniversitetet i Larvik

Vi er et selvstendig Pensjonistuniversitet for alle som er over 60 år, men foredragene våre er uansett åpne for alle. P.t. er vi over 1250 medlemmer og landets nest største. Temaene har stor spredning innen samfunn og politikk, historie, kunst og kultur, vitenskap, filosofi eller andre emner av samfunnsinteresse. Foredragene holdes i Storsalen i Bølgen, vanligvis kl. 11.00. hver 3.tirsdag i måneden. Foredragsholderne våre er svært godt kvalifiserte innen temaene de presenterer for oss. Noen av dem er kjente navn nasjonalt, andre har en mer lokal forankring i sine tema.Hver 2. tirsdag kl.11.00. er det litteraturtreff i Bølgen, hvor en foredragsholder forteller om en forfatter eller en bok.

Medlemsskapet koster  kr 300,- i året og gir gratis adgang til alle foredrag og litteraturtreff. Dessuten avslutter vi hvert år i desember med et større arrangement i Bølgen, med både foredrag og en etterfølgende konsert.
Alle våre arrangementer er åpne for alle – for ikke-medlemmer koster det kr100,-.

Medlemmene får tilsendt program for kommende år i desember, sammen med giro for innbetaling av kontingent og eventuelt annen informasjon. Likevel ønsker vi sterkt at alle oppgir sin epostadresse, slik at vi kan holde medlemmene oppdatert til enhver tid. Bruk også gjerne «Kontakt oss» i menyen til venstre på hjemmesida med forslag og tilbakemeldinger.

Vi ønsker å være en arena for læring og sosialt fellesskap. Våre arangementer skal ha høy kvalitet med temaer som både utfordrer og inspirerer, samtidig som at de skal gi rom for hyggelig, sosial omgang med kjente og mindre kjente menneskerVi ønsker alle velkommen i Bølgen for å dele gode opplevelser med oss.