Pensjonistuniversitetet i Larvik ble formelt stiftet 20. August 1990.  44 personer tegnet seg som medlemmer på stiftelsesdagen. Et interimstyre på fem medlemmer ble valgt til styre fram til første årsmøte våren 1991.

IInterimstyret bestod av Sven-Erik Askløv, Jan Werner Krohn-Holm, Jan Arvid Larsen, Sofie Steinsholt og Hilde Jacobsen fra Friundervisningen som var fast samarbeidspartner. Jan A.Larsen var formann i interimstyret. Årskontingenten var kr. 150,- og ikke-medlemmer måtte betale kr. 30,- pr. foredrag. Medlemmene måtte minst fylle 60 år  dette år for å kunne melde seg inn.

Følgende har vært ledere i Pensjonistuniversitetet:

 Knut Mikalsen fra 1992 – 1994

John Walle fra 1995 – 1997

Erling Tenvik fra 1998 – 2003

Elisabeth Tveten Nilsen fra 2004 – 2007

Jan Villum fra 2008 – 2011

Arnfinn Løvaas fra 2012

Fra 2009 har Pensjonistuniversitetet hatt fast tilholdsted i Bølgen med sine foredrag. Vi har vanligvis 9 foredrag i året og en egen juleavslutning med et innslag fra kulturlivet. Litteraturgruppa har like mange foredrag pr. år.

Veksten i medlemstallet gleder oss.  Vi tar det som et godt tegn på at våre medlemmer finner glede og nytte av våre arrangementer. Fra å være 44 medlemmer i stiftelsesåret var det 426 medlemmer i 2008. I 2018 var medlemstallet steget til 788 og i dag er vi over 1000 medlemmer. P.t. er vi 1279 medlemmer og er i dag Norges nest største pensjonistuniversitet etter Oslo.