Velkommen til foredrag i 2023.

Vi ønsker å være en arena for læring og sosialt fellesskap.Våre arangementer skal ha høy kvalitet med temaer som både utfordrer og inspirerer, samtidig som at de skal gi rom for hyggelig, sosial omgang med kjente og mindre kjente mennesker.

Vi ønsker alle velkommen i Bølgen for å dele gode opplevelser med oss.

Hilsen styret i PU i Larvik


 

Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen fylte Bølgen

Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen fylte Bølgen

Storsalen var nesten fullsatt (med 427 tilhørere!) da Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen ga et bredt overblikk over den politiske og økonomiske utviklingen i USA i løpet av de de siste årene. De erfarne journalistene, som begge har vært korrespondenter i landet, trakk linjene fra et Amerika som har forsynt oss med Marshallhjelp, dollarglis, tyllkjoler og Coca-cola til dagens USA som framstår som et langt mer splittet og polarisert samfunn som kan være vanskelig både å gjenkjenne - og forstå.

Les mer


 

Velkommen til nytt aktivt PU-år!

Vi håper programmet for 2023 faller i smak, da vi bevisst har forsøkt å opprettholde variasjon og bredde i tilbudet. Nytt for 2023 er at vi har inngått en IT-avtale med StyreWeb for håndtering av medlemsregister, regnskap, kontingentinnbetaling med KID og ny Hjemmeside. Dette er stor tidsbesparelse for oss i styret. Det gleder oss at antall medlemmer bare er økende og vi er nå over 1100 medlemmer. Vi ser fram til mange flotte foredrag også i 2023.

Arnfinn Løvaas leder