Tirsdag 30. mai kl 11.00 i Bølgen Eva Sarfi

Tirsdag 30. mai kl 11.00 i Bølgen Eva Sarfi

Publisert av Arnfinn Løvaas den 19.05.23. Oppdatert 28.05.23.

Tirsdag 30. 05. tar vi imot universitetslektor Eva Sarfi fra universitetet i Oslo. Hun underviser i Europa-studier, med særlig vekt på Øst-Europa, men også i Tyskland etter 1945. Hun skal belyse tendenser som blir mer og mer tydelige, også i Europa; at demokratiet slik vi kjenner det er alvorlig truet i flere land. Hun vil i foredraget ta utgangspunkt i begrepet demokrati, og motsatt, hva vi legger i betegnelsen antidemokratiske bevegelser. Hun kommer til å gi oss eksempler på bevegelser og politiske partier i Europa som kan betegnes som antidemokratiske og se på om de har en entydig ideologi eller ikke. Hovedfokus vil være på tre land som i senere tid har fått et begrenset demokrati, nemlig Polen, Ungarn og Serbia, og hun vil vise hvilke tiltak de har innført som gjør at de kan betegnes som antidemokratiske. Hun vil også sette søkelyset på et økende samarbeid mellom antidemokratiske partier og land og forsøke å vurdere om deres oppslutning øker eller svekkes.

Jeg tror vi får et spennende og lærerikt foredrag av en som virkelig har innsikt i disse problemstillingene - så det kan vi glede oss til.

Forøvrig jobber vi med å få Bjørn Hatterud inn i programmet igjen; vi hadde det nesten på plass i slutten av august, men det må passe både for han og at Storsalen er ledig. Det er faktisk ikke så lett. Men han kommer - vi gir oss ikke. Vi takker for en flott start på året, og det nye styret er i full gang med å jobbe fram programmet for 2024.

Mvh

Arnfinn Løvaas