Møt Gro Herheim 16.januar kl 11.00 i Bølgen

Møt Gro Herheim 16.januar kl 11.00 i Bølgen

Tirsdag 16. januar kl 11.00 i Bølgen: Gro Herheim: Hva skjer i kommune-Norge og hva med Larvik?

Kommune-Norge står foran store utfordringer knyttet til å produsere tjenester for flere og flere, samtidig som de økonomiske rammene strammes inn.