Hva er hverdagsrasisme med Cora Alexa Døving

Hva er hverdagsrasisme med Cora Alexa Døving

Publisert av Arnfinn Løvaas den 24.10.23. Oppdatert 26.11.23.

Cora Alexia Døving er religionshistoriker og forsker ved Holocaust-senteret. Hun har forsket på ulike aspekter ved minoritets- og majoritetsrelasjoner i en årrekke. Hun var redaktør for boka "Rasisme. Fenomenet, forskningen, erfaringen.", en omfattende bok hvor tredje delen tar for seg hverdagsrasisme. I følge Døving er hverdagsrasisme et begrep for de barrierer minoriteter møter i dagliglivet. Det kan være slengbemerkninger i forbifarten, å bli snakket til på engelsk ( selv om man er født og oppvokst i Norge). Eller det kan være en jobb-CV som alltid havner nederst i bunken bare på grunn av et navn. Atle Antonsen- saken brukes som eksempel på at man kan oppføre seg rasistisk selv om en ikke er rasist. Hun trekker inn at kvinner og menn opplever ulike former for rasisme og påpeker at mange som opplever rasisme forbigår dette i stillhet. De vil ikke irettesette eller konfrontere de som står bak handlingene - de vil ikke gjøre seg selv til ofre, de ønsker å være høflige.

Dette blir en viktig gjennomgang av ulike aspekter ved hverdagsrasisme og kan forhåpentligvis gjøre oss alle litt klokere, rett og slett hjelpe oss til å fungere mer konstruktivt i slike situasjoner - og på den måten bidra til å synliggjøre et mer tolerant og humant samfunn.