Foredrag med Kathinka Frøystad 16. april kl 11.00

Foredrag med Kathinka Frøystad 16. april kl 11.00

Verdens mest folkerike land, med nesten 1,5 milliarder innbyggere, som omfatter en rekke etniske grupper , språk og religioner. Landet har hatt en enorm økonomisk vekst de siste årene, men ulikheten i velstand er også enorm. Av oss er India ofte oppfattet som et fattig land, og det er fortsatt riktig, men det er jo faktisk en av verdens økonomiske stormakter.
Dette enorme og spennende landet er det altså professor Kathinka Frøystad kommer for å fortelle oss om. Ut fra egen faglige bakgrunn vil hun spesielt vise hvordan statsminister Modi aktivt prøver å gjenreise landets stolthet og storhet gjennom å framheve Indias gamle hinduistiske kulturer, før landet ble kolonisert av Storbritannia. Samtidig skal dette koples med et moderne og avansert samfunn innen industri, næringsliv og teknologi (spesielt IT). Frøystad har flere tiårs feltarbeid bak seg i India, innen flere ulike fagfelt, noe som har gitt henne en unik bakgrunn for å ta oss med på en  "reise" inn i India.