Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen fylte Bølgen

Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen fylte Bølgen

Publisert av Tone Tveitan Andersen den 22.02.23. Oppdatert 09.11.23.


Både den økonomiske og den demografiske utviklingen i landet har bidratt til den utviklingen vi har vært vitne til. Globaliseringen har for mange medført tap av arbeidsplasser, bl.a innen bilindustrien. Sammen med økte levekostnader har dette bidratt til marginalisering av grupper i et samfunn uten et sosialt sikkerhetsnett, og store grupper har ikke lenger tillit til føderale myndigheter i Washington. Dette har gitt opphav til stor politisk uro, oppslutning om konspirasjonsteorier og kravet om «Make America Great Again», idet borgerne føler at de må forsvare seg , - og væpne seg. I økende grad har dette utspilt seg ved de siste valgene, og toppet seg ved storming av kongressen i januar 2021. De største skillelinjene mellom republikanere og demokrater er uenighet i synet på skatt og offentlige utgifter til helse, skole, infrastruktur mv, og foredragsholderne understreket at økonomi i stor grad vil prege politikken framover, dvs penger, skatt og statens rolle. Samtidig presenterte de både kjente, og potensielle, kandidater som vil kjempe for nominasjon før presidentvalget  i 2024.
Foredraget medførte neppe at vi alle ble USA-eksperter. Men gjennom sin omfattende kunnskap og levende formidling bidro foredragsholderne til at vi forstår litt mer av utviklingen i et samfunn de fleste av oss har et forhold til.

Referent: Live Jetlund, Bilde: Ragnar Jensen