Hvordan beholder vi den norske idrettsmodellen?

Hvordan beholder vi den norske idrettsmodellen?

Den norske idrettsmodellen tar utgangspunkt i at idrett er for alle. Jo flere anlegg desto mer aktivitet. Grunnfjellet er breddeidrett og Stortingets bestilling til idretten er bedre folkehelse. Men modellen er truet, både innenfra idretten selv og utenfra.
"Idretten må ta inn over seg hva den er til for. Utviklingen de senere år tegner et bilde av en barneidrett som i økende grad preges av en destruktiv prestasjonskultur, og en idrettsledelse som som får overskrifter på grunn av maktkamper, offentlig skittentøyvask og annen lite tillitsbyggende atferd.
Fokuset på prestasjon og resultater overskygger verdien av tilhørighet, deltakelse og glede".
Dette skriver Johan Olav Koss bl.a. og han kommer til oss 21.05. for å dele sine tanker og utdype sine synspunkter vedr. Idretts-Norges framtid. Kom og hør vår store Lillehammer-helt fra 1994.